මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, April 25, 2020

සක්මන් මළුවේ මතකයන් දිගේ ඇවිද ගිය මොහොත......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .... සුනිමල් බාලසුරිය......

Image result for anuruddha weligamage
කැනඩාවේ සවන අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලියේ මතකයන් දිගේ සිත කියවන සක්මන් මළුව වැඩසටහන තුලින් මගේ ජීවන මතකයන් කියැවූ මොහොතක් .......


මාතර රාහුලයෙන් පටන්ගෙන අග නගරයේ ඩි ඇස් සේනානායකය හරහා ලේක්හවුසියේ ආලින්දය දිගේ දෙසතිය, පෙරමග, කල්පනා හරහා දසත, යාත්‍රා දක්වා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහාත්,  රුහුණු සේවයේ රේඩියෝ මතක සහ ජාතික රූපවාහිනියේ සහ සිරස ටීවී සිට රූපණ දක්වා රූපවාහිනී අත්දැකීම් අතර මගේ ජීවන අත්දැකීම් අතුරින් බිදක් ..........
Image result for sawana radio
Image result for sawana radio

විශේෂ ස්තූතිය - වැඩසටහන සම්පාදනය කරමින් ඉදිරිපත් කල සුනිමල් බාලසුරිය සහ විධායක නිෂ්පාදක ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි මාධ්‍යවේදී වසන්ත ලංකාතිලක මහත්වරුන්ට

4 comments: