මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, April 13, 2019

අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු .......රූපවාහිනි අත්දැකීම....

Image result for sinhala avurudu art

ටොරොන්ටෝවේ මයුර්වී ගායන වෘන්දය සමග රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනිය 2018 වසරේදී කල වැඩසටහන

http://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-84-april-14-2018/


අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු .......

ටොරොන්ටෝවේ මයුර්වී ගායන වෘන්දය සමග රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනිය 2018 වසරේදී කල වැඩසටහන

බැද්ද පුරා සුදු රෙද්ද වගෙයි  -  ගායනය  සරත් පීරිස්, රොෂානි පීරිස්, අයේෂා චන්ද්‍රරත්න, රුවන් පේබොටුව    

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා - ගායනය  සරත් පීරිස්, රොෂානි පීරිස්, අයේෂා චන්ද්‍රරත්න, රුවන් පේබොටුව  

කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ - ගායනය  සරත් පීරිස්, රොෂානි පීරිස්, අයේෂා චන්ද්‍රරත්න, රුවන් පේබොටුව

ටොරොන්ටෝවේ පැවැත්වුණු 2017 හෙළ මහා අවුරුදු උත්සවයේ වීඩියෝ දර්ශන 

*****************************************************

ඉදිරිපත් කිරීම  සම්පත් පෙත්තාවඩු -  සමග දිනුෂා ජයවර්ධන

සංකල්පය සහ පිටපත-  අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

විධායක නිෂ්පාදනය- වීරා ෆොන්සේකා

නිෂ්පාදනය සහ අධ්‍යක්ෂණය - දිනේෂ් පීරිස්


Image result for rupane tv

Image result for sinhala avurudu art

සේයාරූ - අන්තර්ජාලයෙන් Google Images
              සියළු හිමිකම් මුල් අයිතිකරුවන් සතුයි ,

No comments:

Post a Comment