මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, April 13, 2019

අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු .......රූපවාහිනි අත්දැකීම....

Image result for sinhala avurudu art

ටොරොන්ටෝවේ මයුර්වී ගායන වෘන්දය සමග රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනිය 2018 වසරේදී කල වැඩසටහන

http://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-84-april-14-2018/


අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු .......

ඉදිරිපත් කිරීම  සම්පත් පෙත්තාවඩු -  සමග දිනුෂා ජයවර්ධන

සංකල්පය සහ පිටපත-  අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

විධායක නිෂ්පාදනය- වීරා ෆොන්සේකා

නිෂ්පාදනය සහ අධ්‍යක්ෂණය - දිනේෂ් පීරිස්


Image result for rupane tv

Image result for sinhala avurudu art

සේයාරූ - අන්තර්ජාලයෙන් Google Images
              සියළු හිමිකම් මුල් අයිතිකරුවන් සතුයි ,

No comments:

Post a Comment