මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, July 27, 2019

තරු එළිය දුර දුවනවා……..කවි...අනුරුද්ධ වැලිගමගේ...


Image result for moon and couple

තරු එළිය දුර දුවනවා
මල් සුවඳ නෙතු අරිනවා
සඳ සුමුදු රෑ මවනවා
සොදුරු ඔබ මට පෙනෙනවා……

හද ගැසුම් හඬ දැනෙනා
සුව මතකයන් මවනා
පැතුම් බර හිතමිතුරු සුළගේ
 හාදු වැස්සක් වහිනවා……

නව යොවුන් විය ලබනා
අපේ උරුමය දුන් අතරේ
ඔබේ තුරුණුම තුරුණු මතකය
මගෙ හිතේ ඇදෙනවා……….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Image result for moon and coupleසේයාරූ


 අන්තර්ජාලයෙන්  Google Images,  සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි

2 comments: