මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, June 15, 2019

පිය ගුණ සැමරුම ... පියවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන්...රූපවාහිනි අත්දැකීම

Cute and Funny Instagram Captions for Photos With Dad | Travel + ...

සීයා කෙනෙක් , පියෙක් සහ පුතෙක්  පියවරුන්ගේ  දිනය දකින හැටි ....

සයිමන් නවගමුව  සීයා , ප්‍රියන්ත කුමාරවඩු  පියා සහ ලිවිරු අබේගුණවර්ධන පුතණුවන්  සමග රූපවාහිනී 
අත්දැකීම

මිදුලේ වැලි මාලිගාවේ .....
ගීත ගායනය - මෙනුලි රණවීර 

පිතු සෙනෙහේ ......
ගීත ගායනය - චන්දි දහනායක 
http://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-93-june-16-2018/


ඉදිරිපත් කිරීම - සුනිමල් බාලසුරිය

සංකල්පය සහ පිටපත  - අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංස්කරණය - පුබුදු ප්‍රියංකර

නිෂ්පාදනය සහ අධ්යක්ෂණය -දිනේෂ් පීරිස්

විධායක නිෂ්පාදනය -  වීරා ෆොන්සේකා

Image result for fathers

Image result for rupane tv

කැනඩාවේ රූපණ  අන්තර්ජාල රූපවාහිනියේ  වැඩක් .....

සේයාරූ - අන්තර්ජාලයෙන් Google Images
              සියළු හිමිකම් මුල් අයිතිකරුවන් සතුයි ,


2 comments: