මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, January 4, 2020

අළුත් අවුරුද්ද ගැන අලුතින් හිතමු ....රූපවාහිනි අත්දැකීම.....


Image result for happy new year"වියපත් වැඩිහිටි දෙපලක් සමග 2019 දී අළුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රූපණ කල වැඩසටහනhttp://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-121-january-05-2019/


ඉදිරිපත් කිරීම - සුනිල් තෙන්නකෝන් සමග අනුෂ්කා ගම්මුදලි

සම්පත් දායකත්වය - මානාබරණ මුණසිංහ මහතා සමග මාලනී ලියනපතිරණගේ මහත්මිය

ගීත ගායනා  -  අමිල මානවඩු සමග අනෝජා මකුලොළුව

සංස්කරණය - පුබුදු වනිගසේකර

සංකල්පය සහ නිෂ්පාදනය - අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැමරාකරණය සහ විධායක නිෂ්පාදනය - වීරා ෆොන්සේකා

Image result for rupane tv"


Image result for happy new year"

No comments:

Post a Comment