මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Wednesday, July 29, 2020

තනි තරුවේ .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.... කවි......

Men and women agree: personality matters most | YouGov


තනි තරුවේ .... පෝදා මල් සුපිපුණු

 සදුට හොරෙන් හිද තනි රකිනා  

නිල් දිය අහසේ .... සද කන් වතුරේ

 තාලයකට රැගුමන් රගනා

 

අදුර නසා රෑ කල නිල් අහසේ

 ලොවක් එළිය කරනා

සදු අද්දර හිද නෙතගින් බලනා

 රුවට සදුත් රැදුනා

 

මුවගේ රැදෙනා සිනා කැළුම් කැල

රුවට රුවේ දිලෙනා

නොකී රහස් බස් නෙතගින් දෙඩුවා

 හදට සිසිල කැන්දා

 

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ


What Romance Means to Men vs. Women

සේයාරූ -  අන්තර්ජාලයෙන්  Google Images

               සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.

 

මගේ ලිපි අතර ඇති අකුරු වැරදි ගැන අදහස් දක්වන ඔබට ස්තුතියි. සිංහල භාෂාවෙන් ලිවීම සදහා මා භාවිතා කරන්නේ ගූගල් ආදාන මෙවලමයි. සමහර විටෙක මට අවශ් අකුරු සොයාගැනීමට අපහසු වීම ගැන මගේ කණගාටුව. 

 

මේ සටහන ගැන ඔබේ අදහස් පහතින් ලියන්න. ඔබේ ගුණ දොස් මගේ ඉදිරි නිර්මාණ එළිය කරාවි.

 


No comments:

Post a Comment