මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Friday, July 31, 2020

මිසදුටු මුසිල පිරිසට ගලේ කියාපන්නේ .......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... කවි......

Sasseruwa: Where Time Meets - Explore Sri Lanka - Once discovered ...


රැස් වෙහෙරේ පින්පෙත් දෙන

ඇත් රංචුව මැද්දේ

සුදු සද රැස් විහිදෙනවා

 හිටි පිළිමය සිරසේ

 

පාළු අදුරු කැලෑ රොදේ

 කෑලි කපන අදුරේ

දෙදහස් වසරක උරුමය

 සැගවී වන වදුලේ

 

පණ නල දුන් ගල් වඩුවන්

 ජීවිත නැත දසුනේ

අමරණීය  ගල් කැටයම්

නිවයි දුකම සැමගේ

 

දර්ශනයයි සංදර්ශණ

 පටලා පින් මත්තේ

මිසදුටු මුසිල පිරිසට

 ගලේ කියාපන්නේ

 

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ


Lakdasun Trip Reports Archive » Watching the sunrise at Avukana ...


4 comments:

 1. Replies
  1. යොමාල් බොහොම ස්තුතියි ඔබේ දිරිගැන්වීමට

   Delete
 2. Beautiful verses and meaning! I really like the combination of the words about “ Buddha with Siraspata.” It symbolises “ satara bamba viharaṇa ” Good work Anuruddha!  

  ReplyDelete
 3. Thank you so much Dr Mrs Chandrasekera Really appreciate your mentoring & feedback

  ReplyDelete