මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, September 21, 2019

ඔබේ දිරිය එක්ක අවුරුද්දක් - රූපණ ගැන කෙරුණු කෙටි සටහනක්


මව්බිමෙන් දුර ශීත රටක වෙසෙන අපි අපේකම හොයා යන ගමනක් .....

Image result for rupane tv
Image result for rupane tv

Image result for rupane tv


2017 දී රූපණ අන්තරජාල රූපවාහිනියට වසරක් පිරුණු දා කෙරුණු කෙටි සටහන ...

http://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-52-september-02-2017/Image result for rupane tv

Image result for rupane tv

Image result for rupane tv


Image result for rupane tv

Image result for rupane tv 
පිටපත සහ පසුබිම් කථනය  - අනුරුද්ධ වැලිගමගේ


නිෂ්පාදනය සහ අධ්යක්ෂණය -දිනේෂ් පීරිස්

විධායක නිෂ්පාදනයවීරා ෆොන්සේකා

කැනඩාවේ රූපණ  අන්තර්ජාල රූපවාහිනියේ  වැඩක් .....

සේයාරූ - අන්තර්ජාලයෙන් Google Images
             
සියළු හිමිකම් මුල් අයිතිකරුවන් සතුයි ,

Image result for rupane tv

4 comments: