මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, May 4, 2019

වෙසක් විරිදු - අකාලරාවී ජාතකය සහ නච්ච ජාතකය

මේ සැරේ අපි විරිදු ටිකක් අහමුද ?

Image result for famous buddhist paintings


වෙසක් විරිදු - අකාලරාවී ජාතකය සහ නච්ච ජාතකය
Related image

විරිදු ගායනා - පානදුරේ දිනේෂ් පීරිස්කථාව  - අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

විධායක නිෂ්පාදනය - ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි මාධ්‍යවේදී වසන්ත ලංකාතිලක

Image result for sawana radio
කැනඩාවේ සවන අන්තර්ජාල රේඩියෝවේ වැඩක් .....සේයාරූ - අන්තර්ජාලයෙන් Google Images
              සියළු හිමිකම් මුල් අයිතිකරුවන් සතුයි ,

Image result for famous buddhist paintings

4 comments: